Most Viewed

Ratusz w Poznaniu jest jednym z najbardziej znaczących zabytków renesansu w Polsce.

Brama Poznania ICHOT to nowoczesne muzeum, które opowiada historię Ostrowa Tumskiego - kolebki polskiej państwowości.

Zamki w Wielkopolsce to świadkowie historycznych wydarzeń i zmieniających się epok.

Stary Browar w Poznaniu to wyjątkowe połączenie centrum handlowego z przestrzenią artystyczną.

Cytadela w Poznaniu to miejsce o szczególnej wartości historycznej, będące zarówno parkiem jak i pomnikiem.

Katarzyna Nowak jest historykiem sztuki specjalizującym się w architekturze i zabytkach Poznania. Od ponad 10 lat prowadzi badania nad historią miejską, oprowadza wycieczki i organizuje warsztaty poświęcone dziedzictwu kulturowemu. Jej pasją jest odkrywanie i promowanie mniej znanych perełek architektury Poznania.